Salær

Salæret til forsvarsadvokaten fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig. Advokat Mikkel Nielsens timetakst er således den samme som andre forsvarsadvokaters.

Vinder du sagen, betaler statskassen salæret til forsvareren.

Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, så du kommer ikke til at skylde vedkommende penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.