Når du virkelig har brug for at ringe til en ven…

Når man bliver anholdt, sigtet og tiltalt vil man gerne ringe til en ven.

En der ved hvad det handler om. En der kan rådgive en om, hvad man skal gøre. En der kender reglerne og gamet og som besidder den fornødne effektive autoritet overfor politiet og anklageren. En man kan stole på, som sikrer, at man ikke dummer sig.

Skal man tale med politiet? Skal man tie stille? Skal man lægge alle kortene på bordet? Kan det skade at tie stille? Hvor længe må de anholde mig?

Den indledende håndtering af sagen kan være helt afgørende for sagens udfald.

Mikkel Nielsen er den personlige forsvarsadvokat, der kan følge sagen hele vejen fra start til slut, og uanset om sagen føres ved byret, landsret eller Højesteret.

Når det kræves ydes fortrolighed og diskretion, uanset om du er TV kendis, bandemedlem eller en børsnoteret virksomhed, eller du bare ikke har lyst til at se dit navn på forsiden.

KOMPETENCE & EKSPERTISE

Forsvarsadvokat Mikkel Nielsen har arbejdet med strafferet i hele sin professionelle karriere – gennem 20 år.

Først som anklager under Justitsministeriet, som anklager ved politiet, ved statsadvokaten, som advokaturchef og som underviser i strafferet på Århus Universitet.

Siden 2008 og efter en stilling som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret, har Mikkel Nielsen udelukkende arbejdet som forsvarsadvokat, og er indehaver af advokatfirmaet.

Når du vælger advokat Mikkel Nielsen som forsvarer, er det ham personligt, der behandler sagen, og det er ham, der møder op i retten for dig i alle instanser.

Advokat Mikkel Nielsen møder stort set dagligt i retten og har mødt i flere tusinde straffesager ved de danske domstole.

Kontakt

Adresse:
M.P. Bruuns Gade 22, 1. th.
8000 Aarhus C
42 44 44 90
info@zufree.dk

Telefontid omstilling:
mandag-fredag 7:00-17:00

Direkte kontakt:
Mikkel Nielsen
42 47 36 54
mikkel@zufree.dk

Direkte kontakt:
Camilla Nowak
53 505 777
cno@zufree.dk

Andre oplysninger:
CVR 33553382 (Mikkel Nielsen Advokatfirma)
CVR 32393640 (Nowak Advokatfirma)

Mikkel Nielsen Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Alle advokater, der er tilknyttet firmaet, er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA/Hardy. Ansvarsforsikringen dækker al strafferetlig advokatvirksomhed udøvet af de advokater, der er tilknyttet firmaet.

De advokater, der er tilknyttet Mikkel Nielsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder særligt for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær eller utilfredshed med én af advokaternes adfærd, kan du klage over dette til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.