De advokater, der er tilknyttet Mikkel Nielsen Advokatfirma og Nowak Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.