Advokat Camilla Nowak

KOMPETENCE & EKSPERTISE

cno@zufree.dk
Direkte 53 505 777

Forsvarsadvokat Camilla Nowak arbejder med alle former for strafferet, og har derudover som mangeårig juridisk direktør og advokat opnået særlig indgående kompetence i hvidvasklovgivningen og den øvrige finansielle lovgivning.

Ud over at være uddannet advokat, har hun en HD i Finansiel Rådgivning.

Camilla Nowak har også arbejdet som privatpraktiserende advokat med retssagsbehandling, insolvens, rekonstruktion, erhvervsret, selskabsret, pengeinstitutjura og personskadeerstatning.

Hvis du vælger advokat Camilla Nowak, får du en forsvarsadvokat med særlig viden om den finansielle sektor, erhvervsstrafferet og økonomisk kriminalitet.

Camilla Nowak er tosproget (tysk) og er således flydende i skrift og tale i både tysk og engelsk.