Kontakt

Adresse:
M.P. Bruuns Gade 22, 1. th.
8000 Aarhus C
42 44 44 90
info@zufree.dk

Telefontid omstilling:
mandag-fredag 7:00-17:00

Direkte kontakt:
Mikkel Nielsen
42 47 36 54
mikkel@zufree.dk

Direkte kontakt:
Camilla Nowak
53 505 777
cno@zufree.dk

Andre oplysninger:
CVR 33553382 (Mikkel Nielsen Advokatfirma)
CVR 32393640 (Nowak Advokatfirma)

Mikkel Nielsen Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Alle advokater, der er tilknyttet firmaet, er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA/Hardy. Ansvarsforsikringen dækker al strafferetlig advokatvirksomhed udøvet af de advokater, der er tilknyttet firmaet.

De advokater, der er tilknyttet Mikkel Nielsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder særligt for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær eller utilfredshed med én af advokaternes adfærd, kan du klage over dette til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.