Hvem kan politiet anholde?

Politiet kan anholde dig, hvis du med rimelig grund er mistænkt for at have begået en forbrydelse.

Politiet kan anholde dig for at sikre din tilstedeværelse, forhindre at du begår flere forbrydelser eller for at forhindre, at du påvirker efterforskningen. Anholdelsen skal altså være nødvendig.

Politiet kan undersøge, om du har genstande på dig, som kan benyttes til vold eller flugt, eller som i øvrigt kan medføre fare for dig eller andre. Politiet kan også tage de penge, du har på dig, i bevaring, så længe anholdelsen varer.

En anholdelse skal foretages så skånsomt som muligt, og politiet skal snarest muligt efter anholdelse fortælle dig, hvad du er sigtet for.

Anholdelsens varighed

Anholdelsen kan vare fra nogle få minutter op til 24 timer. Politiet skal løslade dig så snart, der ikke længere er grund til at frihedsberøve dig.

Hvis politiet mener, at der er behov for at frihedsberøve dig i mere end 24 timer, skal en dommer i et grundlovsforhør tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt. Du skal således senest 24 timer efter, at du blev anholdt, stilles for en dommer. I retten vil dommeren tage stilling til, om du skal fængsles eller løslades.

Dommeren har også mulighed for at opretholde anholdelsen, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at dommeren kan tage stilling til, om du skal varetægtsfængsles. Du kan højst være anholdt i 3 x 24 timer, efter du har været i retten.