Frit valg af forsvarer

Du kan selv bestemme, hvem du gerne vil have som forsvarer under straffesagen. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

Salæret til advokaten bliver i første omgang bliver betalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt, vil det offentlige efterfølgende opkræve omkostningerne hos dig. Læs mere om sagsomkostninger.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer.

Hvis du undervejs i en straffesag gerne vil have en ny forsvarer, kan du som udgangspunkt få beskikket en ny forsvarer. Du kan give politiet, retten eller den nye forsvarer besked om, at du ønsker at skifte forsvarer.

Hvornår skal der beskikkes en forsvarer?

Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.