Besøgs- og brevkontrol

Som varetægtsfængslet bliver du placeret i et arresthus eller et fængsel. Det er Kriminalforsorgen, der driver arresthuse og fængsler i Danmark.

Du kan som udgangspunkt modtage besøg i arresthuset eller fængslet. Den, der skal besøge dig, skal søge politiet om tilladelse. Når du er varetægtsfængslet, kan politiet nægte dig adgang til besøg eller vælge at overvåge besøget. Det sker for at undgå, at du påvirker efterforskningen i sagen. Du har altid ret til ukontrolleret besøg af din forsvarer.

Som udgangspunkt kan du også modtage og sende breve. Politiet kan læse brevene og nægte dig at sende eller modtage brevet, f.eks. hvis indholdet vil kunne være til skade for efterforskningen.

Når der er besøgs- og brevkontrol, kan din forsvarer heller ikke videregive oplysninger til dine pårørende uden politiets tilladelse.

Kriminalforsorgens hjemmeside er der vejledning til pårørende til frihedsberøvede.