Pårørende til indsatte

Besøg
Du skal have tilladelse fra fængslet, før du kan besøge en indsat. Den indsatte skal hente en ansøgningsblanket hos personalet og sende den til dig, hvis du ønsker at komme på besøg. Du skal så udfylde den og sende den tilbage.

Det tager som regel omkring en uge at behandle en ansøgning. Tilladelsen er personlig og gælder kun den, der har søgt. Børn under 18 år må dog komme med, hvis de er i familie med enten den indsatte eller den besøgende.

Ikke alle får lov at besøge en indsat. Hvis man tidligere er dømt for våben- eller narkokriminalitet, kan man få nej til at komme på besøg. Det samme gælder, hvis den indsatte og den besøgende kender hinanden fra tidligere ophold i fængsel.

Normalt foregår et besøg uden kontrol. I nogle tilfælde kan det dog være, at en fængselsbetjent er til stede. Hvis en indsat har besøgskontrol – dvs. at besøg skal overvåges af politiet, så skal du kontakte den pågældende politikreds, der har sagen og anmode om en besøgstilladelse.

Hvad må man have med under et besøg?
Fængslerne og arresthusene har forskellige regler for, hvad man må have med til de indsatte. Du kan henvende dig i fængslet eller arresthuset for at få mere at vide.

I lukkede fængsler og i arresthuse må man ikke medbringe mobiltelefon.

Økonomisk støtte til transport ved besøg med børn
I nogle tilfælde kan du søge om økonomisk støtte, når børn skal på besøg i et fængsel eller arresthus. Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til det fængsel eller arresthus, hvor den indsatte afsoner. Hvis du har fået bevilget støtte, skal du medbringe et transportbilag ved besøget. Du kan hente ansøgningsskema og transportbilag her:

Hent ansøgningsskema
Hent transportbilag
Hent folder om transportstøtte

Breve og pakker
Breve og pakker til en indsat bliver normalt åbnet af personalet, mens den indsatte ser på det. Det sker for at sikre, at de ikke indeholder andet end det, der er tilladt at modtage. Somme tider kan et brev blive læst igennem. Et brev kan også tilbageholdes, så den indsatte ikke får det udleveret. I så fald skal afsenderen have brevet tilbage eller have besked om, at modtageren ikke har fået det.

Hvis du vil skrive til fængslets ledelse eller personale, kan du finde post- og mailadresse på adresselisten under punktet “Kontakt” øverst på siden.

Telefon
I lukkede fængsler har man ikke uden videre adgang til at ringe, men de indsatte har tilladelse til at ringe til ti personer, som er godkendt af personalet. Du kan ikke ringe til de indsatte.

I de åbne fængsler har de indsatte egen mobil telefon, som de låner af fængslet. Som udgangspunkt har man som varetægtsfængslet ikke uden videre adgang til at ringe.

Tavshedspligt
Alle ansatte i Kriminalforsorgen har tavshedspligt. Man giver ikke oplysninger om de indsatte videre til de pårørende eller andre, medmindre den indsatte har givet lov til det.

Det betyder også, at Kriminalforsorgen ikke kan fortælle dig, hvor din pårørende er indsat. Det kan de ansatte kun, hvis den indsatte direkte har givet lov til det.

Børn
Nogle børn oplever at deres mor eller far bliver arresteret eller fængslet. Når det sker, har man som voksen mange overvejelser om, hvor meget man skal fortælle børnene, og hvor meget de forstår de. I folderen kan du læse mere om, hvordan du kan hjælpe børnene med hverdagens udfordringer: Hvad er bedst for børnene – til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvis din far eller mor er i fængsel, er der sikkert en masse, du tænker på. Det er meget normalt, og det er også normalt, hvis du selv og de voksne har svært ved at tale om det.
Vi ved, at mange børn har spørgsmål. Vi håber, du kan finde svar på nogle af dine spørgsmål i undermenuerne til venstre.

Flere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om forholdene i fængslerne her på hjemmesiden og i Kriminalforsorgens pjece om afsoning af en fængselsstraf. Nogle fængsler har også deres egen hjemmeside, som du kan finde via adresselisten under punktet ”Kontakt” øverst på siden.
Læs mere i pjecen om afsoning af fængselsstraf