Hvis du bliver sigtet eller tiltalt, har du ret til at få en forsvarer.

Du har ret til selv at vælge din forsvarer, så du behøver ikke tage den forsvarer, som retten eller politiet tildeler dig.

Du kan selv kontakte retten for at bede om en bestemt forsvarer, eller du kan få forsvaren til at gøre det for dig. Hvis du er varetægtsfængslet, har du altid ret til at kommunikere direkte med retten.

Forsvarerens salær bliver fastsat af dommeren ud fra nogle takster, som domstolene har bestemt. Der gælder samme takster for alle forsvarere. Hvis du bliver dømt i sagen vil du normalt også blive dømt til at betale salæret til din forsvarer.

Du vil aldrig få en regning fra din forsvarer, da forsvaren får udbetalt salæret via statskassen.

Du kan kontaktes os direkte, hvis du bliver anholdt, sigtet, tiltalt, varetægtsfængslet, eller hvis du skal til afhøring hos politiet.

Du må altid ringe til os på vores direkte numre eller sende os en direkte mail eller fax.

Hvis du er fængslet besøger vi dig, så snart beskikkelsen er på plads, og vi har fået overleveret sagens dokumenter fra politiet. Det vil normalt ske indenfor en uge.

Din familie kan kontakte os, hvis du er fængslet. Vi hjælper gerne med praktiske ting, f.eks. aflevering af tøj & penge, fuldmagter og arrestbesøg.

Vi kan søge erstatning for dig, hvis du har været uberettiget anholdt eller fængslet.

Du vil ikke komme til at betale salær for, at vi søger erstatning for dig.

Inden du møder i retten med din forsvarer, bør du holde et eller flere møder med din forsvarer, hvor sagen gennemgås, så du på forhånd kender politiets efterforskningsmateriale.

Du kan ikke få rapporterne udleveret, men du har ret til at læse dem sammen med din forsvarer.

I retten vil du blive afhørt af anklageren og forsvareren, men du bestemmer selv om du vil udtale dig, eller hvilke spørgsmål du ønsker at svare på. Du bør have drøftet med din forsvarer, om du skal udtale dig i sagen.

Sagen bliver afgjort af en juridisk dommer og 2 domsmænd (ikke juridisk uddannede), som stemmer om, hvorvidt du er skyldig eller ej.

Domsmændenes stemmer tæller lige så meget som dommerens, og da der er 2 domsmænd, kan de vælge at gå imod dommeren og frifinde eller dømme dig.

Hvis du vælger os som forsvarere i din sag, vil vi søge retten om beskikkelse. At en advokat beskikkes betyder, at statskassen garanterer salæret, og at det er dommeren der fastsætter, hvor stort salæret skal være.

Findes du skyldig vil du typisk også blive dømt til at betale sagsomkostningerne, som primært er udgiften til forsvarerens salær. Sagsomkostningerne kan dog også omfatte visse erklæringer, der er indhentet af politiet.

Alle forsvarsadvokater tilkendes salær efter de samme takster, der er bestemt af domstolene med udgangspunkt i en timesats på 1.700 + moms.

Du vil aldrig få en regning direkte fra os, da vores salær udbetales via statskassen.

Du kan se alle salærtakster på domstolenes hjemmeside.

Når du vælger advokat Mikkel Nielsen som forsvarer, er det ham personligt, der behandler sagen, og det er ham, der møder op i retten for dig i alle instanser.

Forsvarsadvokat Mikkel Nielsen har arbejdet med strafferet i hele sin professionelle karriere - gennem 20 år.

Først som anklager under Justitsministeriet, som anklager ved politiet, ved statsadvokaten, som advokaturchef og som underviser i strafferet på Århus Universitet.

Siden 2008 og efter en stilling som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret, har Mikkel Nielsen udelukkende arbejdet som forsvarsadvokat, og er indehaver af advokatfirmaet.

Advokat Mikkel Nielsen møder stort set dagligt i retten og har mødt i flere tusinde straffesager ved de danske domstole.

Du kan træffe Advokat Mikkel Nielsen på mobil eller mail - også uden for almindelig kontortid.

Forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen har i de seneste 9 år udelukkende beskæftiget sig med straffesager.

Hun har tidligere været ansat som erhvervsadvokat ved et af Danmarks største advokatkontorer. Efterfølgende arbejdede hun som anklager ved politiet i en årrække. Siden år 2011 har hun udelukkende virket som forsvarsadvokat i straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen har derfor stor viden om og erfaring med alle typer af straffesager. Hun fører sager i hele landet i både byretterne og landsretterne – og kan således repræsentere dig i alle former for straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen er kendt for at være kompromisløs i sin kamp for at nå det bedste resultat for sine klienter.

Du kan træffe forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen på mobil eller mail - også uden for almindelig kontortid.