Formelle forhold, herunder salær, forsikring, klagemuligheder mv.

 

Organisation

Mikkel Nielsen Advokatfirma og Nowak Advokatfirma er begge organiserede som enkeltmandsvirksomheder.


Beskikkelser

De advokater, der ertilknyttet Mikkel Nielsen Advokatfirma og Nowak Advokatfirma er beskikket afJustitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne eromfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om godadvokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiskeregler. De regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes påAdvokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Salær

I straffesager bliver vi beskikket for dig. Beskikkelsen betyder, at det offentlige lægger ud for vores salær. Men hvis du bliver dømt, må du regne med, at du senere vil få en opkrævning på salæret og eventuelt andre omkostninger (attester, kørselsgodtgørelse og lignende).

 

Hvis du bliver frifundet, vil statskassen betale forsvarersalæret.

 

Se mere i "Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager på www.domstol.dk.


Forsikring

Begge advokatfirmaer eromfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA/Hardy.Ansvarsforsikringen dækker al strafferetlig advokatvirksomhed udøvet af deadvokater, der er tilknyttet.

 

Klage

I tilfælde af tvist omsalær eller utilfredshed med én af advokaternes adfærd, kan du klage over dettetil Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Behandling af persondata

I forbindelse med sagensbehandling får vi nogle oplysninger om dig. Dem bruger vi, når vi behandlersagen, men de bliver ikke videregivet til andre, medmindre dette sker som led isagsbehandlingen. Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, som det ernødvendigt, sædvanligvis er dette tidsrum maksimalt 5 år efter sagensafslutning. Vi har i den forbindelse ansvaret for, at dine oplysninger tilenhver tid behandles og opbevares forsvarligt. Du kan læse mere om voresbehandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik HER.