CAMILLA NOWAK

BOGUDGIVELSER

Forfatter til „Lærebog i Compliance“ udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2020, ISBN 978-87-412-7961-9

Medforfatter til lærebogen „Finansiel rådgivning – Erhverv“, forfatter til kap. 15 om Bankvirksomhed og risikostyring samt kap. 16. om Bekæmpelse af hvidvask og terror-finansiering, udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2020, ISBN 978-87-412-7505-5