Kontakt

Adresse:
Lille Torv 6, 1. th.
8000 Aarhus C
42 44 44 90
info@zufree.dk

Telefontid omstilling:
mandag-fredag 7:00-17:00

Direkte kontakt:
Mikkel Nielsen
42 47 36 54
mikkel@zufree.dk

Direkte kontakt:
Camilla Nowak
53 505 777
cno@zufree.dk

Andre oplysninger:
CVR 33553382
Danske Bank 4605 3675795657

Mikkel Nielsen Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Alle advokater, der er tilknyttet firmaet, er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA/Hardy. Ansvarsforsikringen dækker al strafferetlig advokatvirksomhed udøvet af de advokater, der er tilknyttet firmaet.

De advokater, der er tilknyttet Mikkel Nielsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder særligt for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær eller utilfredshed med én af advokaternes adfærd, kan du klage over dette til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.